Alapítvány

MCSSZFA

 1. Az alapítvány

neve:       Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány

székhelye:  1085 Budapest Stahly u.5 I/8.

az alapítvány elnöke: Szakács Gusztáv

postacíme: 1085 Budapest Stahly u.5  I/8 Tel/fax:+36 1 2662273

drótposta: cserkeszpark@freemail.hu   Mtelefon:+36 20 9411181

adószáma: 18104439-1-41

bankszámlaszáma: 11711034-20857275

 1. Az alapítvány vagyona:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány céljaival egyetért csatlakozhat adomány rendelkezésre bocsátásával. Az alapítvány mint jogi személy vagyonának bővítésére jogosult pályázatokon részt venni.

 • Az alapítvány célja és vagyona elsősorban a következőkre használható fel:
 • A tagszövetségek cserkészeinek kirándulásaival, táborozásaival valamint egyéb rendezvényeivel kapcsolatos költségek csökkentésére, s ezen belül is különösen az arra valamilyen szociális szempontból rászoruló cserkészek (alacsony egy főre eső jövedelem, nagycsaládból származó gyermek) költségeinek részbeni, vagy teljes fedezésére;
 • kiképzési, táborozási és sport felszerelések és segédeszközök beszerzésére, felújítására;
 • cserkészotthonok megfelelő, egészséges kialakítására;
 • a cserkészmunkában kitűzött feladatok elvégzésének megvalósítására (természetismeret, magyarságismeret, jellemnevelés, embertársszolgálat /elsősegély tanfolyam, betegápolás, idősgondozás, egészségre nevelés, … stb/, környezetvédelem, vallásos ismeretek szerzése, sport tevékenységek /kiemelten: kerékpározás, evezés, túrázás, labdarúgás/ …stb);
 • jutalmazások céljára könyvek és egyéb tárgyak vásárlására; valamint:
 • a tagszövetségek közötti kapcsolattartásra és kölcsönös informálásra;
 • időszerű súlyponti szakkérdések megvitatása szakelőadók és az illetékes szakvezetők bevonásával, számukra megbízási díjak kifizetésére;
 • egyéni és közös problémák megvitatása és megoldási javaslatok kidolgozására konferenciák, szemináriumok szervezésére;
 • szövetségi rendezvények ismertetésére és meghívások, cserelátogatások előkészítésére, lebonyolítására;
 • közös kiadványok iránti igény felmérésére, az esetleges szerkesztés, illetve kiadás lebonyolítására;
 • honlap(ok) működtetésére, mely úgy a közvélemény, mint a tagszövetségek informálását szolgálja;
 • a tagszövetségek közti esetenkénti együttműködés koordinálására.

 

Az Alapítvány  története:

A akkori jogszabályi környezet miatt a MCSSZF kérésére két magánszemély hozta létre 2001-ben. A Fővárosi Bíróság 60.416/2001.05.26-i végzéssel jegyezte be. 1223 Budapest Lépcsős u.12 sz alatt. Első kuratóriuma 2003.05.16-ig működött Martonné Némethy Márta elnök és Dános Ottó valamint Gryneaus András kuratóriumi tagokkal. Ettől kezdve lett a kuratórium összetétele: elnök Szakács Gusztáv, tagok Dános Ottó és Dobos Zoltán. A jelenlegi összetételben a kuratórium 2008.04.14-től működik.

Céljainak megfelelően folyamatosa pályázik a Fórum programjainak támogatására, a cserkész kiadványok támogatására, vezetőképző táborok, testületi ülések támogatására. Pénzügyi hátteret biztosít a külhoni cserkész szervezetek pályázatainak bonyolítására. Kiadta a Cserkész Almanachot és kétnyelvű (magyar-angol) leporellón népszerűsítette a Fórum szövetségeit és cserkészparkjait. Képviselte és bemutatta a tagszövetségeket a 2005 és 2007-e Európai Cserkészparkvezetői Konferencián. Elektorként rész vesz a magyarországi országos civil szervezetek jelöltállításán és érdekképviseletében.