Feladataink

  • A tagszövetségek együttműködéseire vonatkozó keretek megteremtése, szövetségek közötti párbeszéd elősegítése.
  • Rendszeres együttműködések kialakítása az összmagyar stratégiában megfogalmazott területeken: vezetőképzés, cserkész nevelési munkára vonatkozó szakmai fejlesztések kezdeményezése (nevelési program, szakági munka), a cserkészet láthatóságának megteremtése, munkacsoportok kialakítása, létrejött fejlesztések megosztása, közös adatbázisok, tematikus kiadványok, online rendszerek koordinálása.
  • Tagszövetségi stratégiák létrejöttének támogatása, különös tekintettel az együttműködés által érintett területeken, stratégiák előrehaladásának felmérése. Tagszövetségek szervezeti felkészültségének javítása.
  • Tagszövetségek munkáját segítő támogatói rendszer kialakítása – közreműködés forrásbevonásban (hazai, uniós és egyéb nemzetközi források, magánadományozók megnyerése). Az éves forráselosztási terv elkészítése. Támogatók felé javaslatok elkészítése.
  • Helyi igények összegyűjtése, összmagyar cserkészetet érintő stratégiai tervezés.

A MCSSZF ülésein, melyeket lehetőség szerint évente kétszer, tavasszal és ősszel tart, az egyes szövetségeket legfelsőbb vezetőik, illetve azok megbízottai képviselik. Az ülések során beszámolnak helyzetükről, eredményeikről és gondjaikról, s azokra lehetőség szerint minden félnek megfelelő megoldást keresnek. Közös programokat szerveznek, ilyenek például a különböző vezetőképzések, jubileumi táborok, stb. Közös képviselettel vesznek részt évente a decemberi bécsi betlehemi békeláng-osztó központi ünnepségen, hogy aztán karácsonyig minél több család részére eljuttathassák azt működési területükön. Havi rendszerességgel belső hírlevelet adnak ki a tagszövetségek munkájáról, továbbá a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség segítségével közös újságként évi 10 alkalommal megjelentetik a Cserkész című lapot.

A kisebbségben működő magyar cserkészelnökségek célul tűzték ki az adott országon belül élő nemzeti cserkészszövetségekkel az egymás mellé rendelt kapcsolat kialakítását is. További céljuk a Cserkész Világszövetség, a WOSM tagság elnyerése is.