Összmagyar Cserkésziroda (ÖCSI)

Mi az ÖCSI?

Az Összmagyar Cserkésziroda a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának titkársága, melynek szervezeti szolgáltató feladata, hogy olyan háttértámogatást biztosítson a tagszervezeteknek s azok vezetőinek, amelynek birtokában azok energiájuk javával legfontosabb feladatukra, a gyermekek és fiatalok nevelésére koncentrálhatnak saját szervezetükön belül. Egyfajta ernyőszervezetként kell, hogy dolgozzon, úgy, hogy célja egy erős, szolgáltatást és koordinálást nyújtó szervezet kialakítása legyen. Elsődleges célja tehát a szövetségek közti információáramlás biztosítása és a közös célok érdekében történő feladatok összehangolása.

Az ÖCSI nem szabályzatokat és adminisztrációt gyártó, bonyolult és átláthatatlan működésű intézmény, hanem egyszerűbb és élhetőbb rendszerben működő, szolgáltatásokat nyújtó háttér, erős adminisztratív lábakon álló felelős vezetőséggel. Ebben kiemelt figyelmet kap minden tagszövetség és azok tudásának összekapcsolása elsődleges feladatot élvez, hiszen ez biztosítja az ÖMCSST céljainak elérését.

Az iroda feladatai és működésének alapjai

Feladatok: Az Összmagyar Cserkészstratégia (ÖMCSST) és az ehhez csatlakozó iroda sikerének alapját a közös gondolkodás és egy erős közös vízió melletti kiállás biztosítja. Az irodának mindenkori feladata az ÖMCSST-ban foglaltak megvalósításában való aktív részvétel (meglévő csapatok erősítése, új csapatok alapítása, vonzó cserkészet kialakítása, látható cserkészet növelése, közös értékek megteremtése, kapcsolattartás, konkrét célok megfogalmazása és azok valóra váltása, közös jövőkép kialakítása), amelyen keresztül segítséget nyújt a cserkészszövetségek közötti együttműködések felgyorsításában, a különbségek kiküszöbölésében illetve azok a már vélt vagy valós félreértésék kezelésében, amelyek felmerülnek. Úgyszintén alapvető fontossággal bír, hogy a közös víziót életben tartsa minden tagszövetségen belül. Továbbá egyfajta koordinációs tevékenységet végez: támogatja a vezetői közösségépítést minden szinten, és a tagszövetségek szintjein megvalósuló nevelési munkát (közös rendezvények és szakmai konferenciák támogatása, műhelyek létrehozása, a szövetségek rendszeres meglátogatása, és a folyamatos kapcsolattartás). Az iroda részt vesz az összmagyar projektek tervezésében és forráshátterének biztosításában, rendszeresen tartja a kapcsolatot a BGA projektirodával, ill.további forrásteremtési stratégiák kialakításán dolgozik.

Mindezek mellett feladata a tagszövetségek közti kommunikáció javítása, ennek érdekében olyan közös felületek létrehozása, mely úgy a szövetségek, mint az érdeklődők által keresett információk elérhetőségét biztosítja, könnyíti. Támogatja a magyar cserkészek látható jelenlétét HTM körökben és a magyar diplomáciában.
Továbbá ellátja a MCSSZF titkársági feladatait, támogatja a MCSSZF működését és a mindenkori elnököt. HTM cserkészügyekben a minisztériumokkal kapcsolatot tart osztályvezetői és főosztályvezetői szinten, részt vesz a szakbizottsági munkában.

Felállása és működése: Az iroda élén a MCSSZF tagjai által konszenzussal választott irodavezető áll, akinek munkáltatója a MCSSZF elnöke. Az iroda mögötti jogi személyiség a MCSSZ, aki a munkáltatói jogokat delegálja a MCSSZF mindenkori elnökének. Az Alapító Okirat alapján az Összmagyar Cserkésziroda működése önálló, a Magyar Cserkészszövetségtől független. Az irodavezető munkáját gyakornok segíti, aki pályázat alapján került kiválasztásra.

Fenntartása: Az iroda fenntartása két forrásból valósul meg. Az első ilyen a tagszövetségek által befizetett tagdíj, mely a mindenkori szövetségi taglétszám alapján kerül meghatározásra, a második pedig a TáMOP támogatásokból valósul meg. Ezt az összeget közös rendezvényekre, közös gondolkodásból fakadó új, mindenhol kamatoztatható projektekre (mint pl. közös továbbképzések, szakmai fórumok stb.) fordítja az iroda.

2014-ben elért eredmények: Az iroda a Magyar Cserkészszövetséggel együtt átköltözött a Horánszky utcában található Párbeszéd Házába. Az összesített vezetői és parancsnoki címlisták frissítésre kerültek, hat heti rendszerességgel megjelent az összmagyar hírlevél, a Kapocs, illetve elindult a Fórum hivatalos honlapja, a www.mcsszf.org. A szövetségek együttműködését szimbolizálja az Almanach megújulása és kiadása is, annak modern és vonzó köntösbe történt öltöztetése, mellyel partnereinknek és támogatóinknak szeretnénk köszönetet mondani a segítségért. 2014-től az iroda vállalta a tagszövetségek Erzsébet-táboroztatása feletti koordinációt, ennek fényében idén 250 határon túli gyermek tudott Zánkán táborozni.

Az összmagyar gondolkodás jegyében a rendszeres Fórumülések megszervezése mellett idén már két TáMOP által finanszírozott mentorálási konferenciát sikerült szervezni, melynek köszönhetően pozitív kommunikáció indult meg a szövetségek közt, különös hangsúlyt fektetve a nevelésügyi különbségek megvitatására. A Fórumelnök, Lendvai-Lintner Imre, és az iroda igazgatója, Szórád Gábor által történt szövetségi látogatásoknak és a BGA-s előpályázati projektek áttekintésének köszönhetően az idei pályázati leadás gördülékenyebben zajlott, az Összmagyar Cserkészstratégia mentén kidolgozott kérelmek teljesítése sikerült. Július 14-25. közt megrendezésre került a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által szervezett II. Segédtisztképző tábor, idén már két helyszínen, a palásti Olvári-völgyben a 2/a, illetve Nagyenyeden a 2/b tábor, összesen közel 100 jelölttel. Az összmagyar vezetőképzés azonban új távlatokat nyit, a muzslyai Fórumülésen elhangzottak alapján a közös tiszti tábor megszervezése is elkezdődött.