Oldal kiválasztása

„Emberebb ember, magyarabb magyar.”

Sík Sándor

 

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma a történelem által egymástól elszakított, de egy forrásból és tőről fakadó magyar cserkészszövetségek közössége, amely világszerte több mint 20.000 cserkészt fog össze.

Tevékenységeink

Betlehemi békeláng

A Bethlehemből érkező békét szimbolizáló láng eljuttatása minél több cserkészhez, családhoz, közösséghez.

Össze-SZÖVŐ

A Kárpát-medencében élő magyar cserkészek több fordulós, őrsi vetélkedője.

Évkönyv

A fórum tagjait, eseményeit összefoglaló képes beszámoló, amely minden évben publikálásra kerül.

Vezetőképzés

Segédőrsvezetői, őrsvezetői, segédtiszti és cserkésztiszti képzést is indít az MCSSZF.

Összetartozásunk tüze

Nemzetünk legnagyobb tragédiájának, a trianoni békediktátumnak nagyszabású megemlékezése.

Alapítvány

A magyar tagszövetségek működésének segítése erkölcsi és anyagi háttér biztosításával.

Magyar cserkészszövetségek Fóruma

Világtérkép

Kanada

13 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Egyesült Államok

23 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Venezuela

1 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Brazília

1 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Argentína

2 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Ausztrália

6 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Európa

343 csapat

Európa

Erdély

55 csapat

2513 tag

Romániai Magyar Cserkészszövetség

Horvátország

2 csapat

115 tag

Horvátországi Magyar Cserkészek

Kárpátalja

6 csapat

400 tag

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Magyarország

218 csapat

13052 tag

Magyar Cserkészszövetség

Felvidék

32 csapat

1407 tag

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Vajdaság

12 csapat

367 tag

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Egyesült Királyság

2 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Belgium

1 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Hollandia

1 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Németország

7 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Svájc

4 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Ausztria

3 csapat

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Tagszövetségek

Horvátországi Magyar CSerkészek

„Családos társalgásokat, cserkészfoglalkozásokat, hétvégi túrákat tartunk. Vezetőink nagy sikerrel megkezdték a néptánc és citera oktatását gyerekeknek.”

Kárpátaljai Magyar CSerkészszövetség

„Összetartozás Tüze kezdeményezésünk keretében 6137 magyar tűz lobbant fel 2551 településen, 73 országban 2020. június 4-én 19:20-kor.”

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

„Negyvennyolc magyar közösségben, tizennégy országban, négy földrészen tevékenykednek cserkészeink.”

Romániai MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

„Sikerült befejezni és kiadni egy dokumentumfilmet, amely a szövetségünk elmúlt 30 évét és az erdélyi magyar cserkészet 110 évét foglalja össze 100 percben.”

Szlovákiai Magyar CSerkészszövetség

„2020-ban 16 szövetségi szintű programot szerveztünk mintegy 2500 cserkész résztvevőnek.”

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

„Szövetségünk nagy figyelmet fordít az alakuló csapatokra, 2019-2020 között öt új településen vette kezdetét a cserkészmunka.”

Magyar CSerkészszövetség

„A nyári táboraink között kiemelkedő fontosságúak a vezetőképző táborok: tizenhárom őrsvezetőképző és négy segédtisztképző tábor volt 2020-ban.”

Az MCSSZF története

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumát (MCSSZF) Hodossy Gyula és Bodnár Gábor kezdeményezésére 1991-ben hívták életre a magyar cserkészet szolgálata érdekében. Ez a közösség a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban működő magyar cserkészeket tömöríti. A Fórum tagszövetségei együttműködésüket 2012. december 28-án, a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100.évfordulóján erősítették meg.

Az MCSSZF stratégiája

Célja a magyar nemzet minden magyarul beszélő gyermekének megadni a lehetőséget az Anyaországban, a határon túl és a nyugati diaszpórában arra, hogy aktívan részt vegyen a cserkészet életre szóló kalandjában. Célunk eléréséhez négy elemet vázoltunk fel:

  • Létező csapataink erősítését
  • Új csapatok létrehozását
  • Folyamatos vonzó programok kínálását
  • Külvilág számára láthatóbb cserkészet kommunikálását.

Összmagyar CSerkésziroda

Az Összmagyar Cserkésziroda a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának titkársága, melynek szervezeti és szolgáltató feladata, hogy háttértámogatást biztosítson a tagszervezeteknek s azok vezetőinek. A segítő munka hatására a mozgalmi vezetők energiájuk javával legfontosabb feladatukra, a gyermekek és a fiatalok nevelésére koncentrálhatnak saját szövetségeiken belül. Az ÖCSI célja egy erős, szolgáltatást és koordinálást nyújtó szervezetté válás, mely hatékonyan támogatja a tagszövetségeket. Kiemelt figyelmet kap minden tagszövetség és elsődleges feladatot élvez azok tudásának összekapcsolása, hiszen ez biztosítja az Összmagyar Cserkészstratégia célkitűzéseinek elérését. Fontos feladata tehát a szövetségek közti információáramlás biztosítása és a közös célok érdekében történő feladatok összehangolása.